Barn on Wheels

FC_V7_I5_Dec_2004_05-10.jpg
Louden Junior hay carrier